Regulator ładowania HRS/12V

elastyczne baterie słoneczne, wentylatory solarne, generatory wiatrowe

  • Symbol: WG HRS 503-504/12V
  • Przeznaczenie: Regulator HRS/12V jest przeznaczony do generatora wiatrowego z serii R503 i R504.
  • Opis:Regulator HRS w sposób ciągły monitoruje napięcie na akumulatorze i gdy  zbliża się ono do ustawionego napięcia regulacji rozpoczyna obniżać prąd ładowania aż do całkowitego przerwania ładowania, w celu zapobiegnięcia przeładowaniu akumulatora. Możliwe jest podłączenie do tego samego akumulatora dodatkowych, innych źródeł prądu jak prostownik, alternator, itp. Zabudowana w regulatorze dioda blokująca zabezpiecza go. Uwaga – dodatkowe źródło prądu musi być podłączone bezpośrednio do akumulatora a nie do HRS. W tym przypadku dodatkowe źródło prądu powinno mieć własny system regulacji, aby nie przeładować akumulatora.

CENNIK

2020  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS