Regulator ładowania SOLARIS model podstawowy

systemy solarne, elektrownie wiatrowe, przetwornice napięcia

  • Regulatory 5A-10A, 12V lub 24V
  • Symbol: SOL 5A/12-24V, SOL 10A/12V
  • Przeznaczenie: Baterie słoneczne o łącznej mocy max do 80W dla baterii 12V i 170W dla baterii 24V (model 5A).
  • Opis: Regulatory te sygnalizują poziom naładowania akumulatora poprzez migające diody. Regulatory te są przeznaczone do pracy przy napięciu nominalnym 12V lub 24V, które można przełączać. Fabrycznie są ustawione na 12V. Dane napięć dla wersji 24V trzeba przemnożyć przez 2. Regulatory te wykonywane są w wersji podstawowej (opisanej poniżej) i rozszerzonej np. "info", "zmierzchowy", przeznaczone do wyspecjalizowanych zadań.

 

 

Przeznaczenie regulatora

Podstawowym zadaniem regulatora ładowania SOLARIS jest optymalne ładowanie akumulatora, czyli jak najlepiej naładować ale nie przeładować. Dodatkowo jest zabudowana funkcja ochrony akumulatora przed niezamierzonym głębokim rozładowaniem.

Ochrona przed przeładowaniem

wentylatory na baterię słoneczną, generatory wiatrowe

Gdy na podłączonym do regulatora module fotowoltaicznym pojawia się napięcie przewyższające napięcie akumulatora o ok. 0,7 V, rozpoczyna się proces jego ładowania. Jednocześnie zapala się zielona dioda LED. Jej sposób świecenia zależy od stanu naładowania akumulatora. Im akumulator jest bardziej naładowany, to tym częściej miga aż przechodzi praktycznie na świecenie ciągłe. Tak więc obserwując miganie diody można oszacować stan naładowania akumulatora. Zapobieganie przeładowaniu akumulatora oparte jest na zasadzie bocznikowania źródła prądu. Moduł fotoelektryczny jest zwierany po osiągnięciu końcowego napięcia ładowania, ok. 14.2V. Stan ten jest sygnalizowany zgaśnięciem zielonej diody LED. Od tego momentu napięcie na akumulatorze będzie spadało samoistnie lub w wyniku podłączenia odbiorników. Ponowne włączenie modułu nastąpi po opadnięciu napięcia na akumulatorze o około 0.2 - 0.4 V. W praktyce takie działanie regulatora powoduje powolne miganie zielonej diody LED.

Funkcja ochrony przed głębokim rozładowaniem

W regulatorze tym, gdy odbiorniki prądu są podłączone do akumulatora poprzez regulator, w momencie gdy w wyniku rozładowania akumulatora przez odbiorniki nastąpi przekroczenie minimalnego napięcia na akumulatorze, ok. 9,5V, nastąpi ich odłączenie. Stan ten będzie sygnalizowany miganiem czerwonej diody LED. Powrót do stanu pierwotnego nastąpi, gdy napięcie na akumulatorze wzrośnie tak, że możliwe będzie włączenie już podładowanego akumulatora, czyli przy napięciu powyżej 12V. Kiedy użytkownik zamierza używać odbiorniki, dla których pobór prądu przekracza dopuszczalny prąd dla obwodu chronionego, to należy te odbiorniki podłączyć bezpośrednio do akumulatora.

Dane techniczne

SOLARIS Typ
5A 10A
Napięcie regulowane 14,2 +/- 0,2 V
Max. prąd fotomodułów 5A 10A
Max. prąd odbiorników 10A 10A
Nap. odłączania akum. 9,5 +/-0,5 V
Wymiary [mm] 120 x 70 x 30 120 x 70 x 30

CENNIK

2024  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS