Dlaczego powinniśmy wietrzyć jacht?

W pozostawionej zamkniętej łodzi wytrąca się wilgoć z powodu różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Temperatury te zmieniają się, chociaż nie jednocześnie. Woda rozpuszczona w ciepłym powietrzu zassanym z zewnątrz przy jego odpowiednim ochłodzeniu wytrąca się we wnętrzu w postaci rosy bo zostaje przekroczony próg rozpuszczalności. W zimnym powietrzu może się mniej wody rozpuścić. Dotyczy to zarówno klimatu wilgotnego, jak i suchego.

 

Wentylacja polega na zapewnieniu ruchu powietrza. Jednak chodzi tu o zrównanie poziomu wilgotności wewnątrz i na zewnątrz łódki. Inaczej niż się powszechnie uważa, zamknięcie - np. poprzez owinięcie plandeką - kabiny łódki w celu jej „ochrony” przed wilgotnym powietrzem, jeszcze bardziej podnosi poziom wilgotności pod pokładem. Utrudniona jest wymiana powietrza. Tu trzeba wpompować do łódki suche, a więc ciepłe powietrze by "zabrało" wilgoć z łódki, która wytrąciła się np. w nocy i wypompować je na zewnątrz.

Wilgoć powstająca w kabinie powoduje olbrzymie szkody. W stosunkowo krótkim czasie (wystarczy kilka tygodni, a czasem nawet kilka dni) wilgoć wewnątrz kabiny wytworzy idealny klimat dla rozwoju pleśni i grzybów, czego właściciele łódek powinni przede wszystkim unikać. Nie chodzi tylko o to, że wilgotne i spleśniałe powietrze jest nieprzyjemne i niezdrowe. Pleśń i grzyby mogą uszkodzić materiał obiciowy w kabinie, elementy elektroniczne i części metalowe. Po dłuższym czasie drewno zacznie gnić, a we włóknie szklanym powstaną pęcherze. Są to bardzo kosztowne uszkodzenia, a ci którzy mieli już z tym do czynienia wiedzą, jak trudno potem pozbyć się pleśni.

Proszę pamiętać: Wentylacja bardzo dobrze działa, gdy jesteśmy na łodzi, bo luki są pootwierane. Jest to wentylacja bierna a jej skuteczność zapewnia wiatr. Podczas naszej nieobecności luki są pozamykane i zadanie zapewnienia dobrej wentylacji mogą wykonać wentylatory - jeśli je zastosowaliśmy.

Najprostsze - Nicro MiniVent 1000 - zapewniają aktywną wentylację w dzień, dzięki prądowi dostarczanemu przez panel słoneczny oraz bierną wentylację w nocy (wówczas działają tak jak zwykła kratka wentylacyjna). Natomiast wentylatory Day and Night Plus zapewniają wentylację łódki przez całą dobę, gdyż są wyposażone w akumulatorek. Panel słoneczny w dzień ładuje akumulatorek, który z kolei dostarcza prąd do śmigła. Ponadto, wentylatory te są wyposażone w dwa rodzaje śmigieł: ssące i pompujące.

 

Jakie jest moje zapotrzebowanie na wentylację?

Często słyszymy to pytanie. Są dwie poprawne odpowiedzi -“Nigdy nie jest za dużo” i “Nawet trochę wentylacji już pomaga.” Najlepiej by było, gdyby całe powietrze w kabinie było wymieniane co godzinę. Przykładowo łódka o długości 9 m zawiera ok. 22 m3 powietrza. Nowe modele wentylatorów Nicro, które mamy w naszej ofercie, zapewniają cyrkulację ok. 17-28 m3 powietrza na godzinę.

Zastosowanie wentylatorów dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb podano w tabeli.

 

Długość łódki Zalecane wentylatory
do 7,5m3

7,5-12m3

powyżej 12m3

1 wentylator ssący*

1 wentylator ssący + wentylator nadmuchowy**

2 wentylatory ssące + wentylator nadmuchowy**

*Dla zapewnienia efektywnej wentylacji, poza jednym wentylatorem ssącym powinien istnieć dodatkowy dostęp powietrza do kabiny (np. przez wywietrznik lub kratkę wentylacyjną).

**Mamy w naszej ofercie wentylatory, które można w razie potrzeby ustawiać jako ssące lub pompujące. Robi się to poprzez zamianę śmigieł. Operacja jest odwracalna, a śmigła mają odpowiednią sprawność, gdyż krzywizna łopat jest dobrana do kierunku przepływu.

 

Jak mogę oszacować objętość powietrza w mojej łódce?

Aby obliczyć ile powietrza mieści się w łódce, można posłużyć się wzorem:

 

A x B x C x 0,7 gdzie

  • A oznacza długość łódki nie licząc kokpitu;
  • B oznacza szerokość łódki (w najszerszym miejscu);
  • C oznacza średnią wysokość w kabinie

Jeśli wymiary podamy w [m] to objętość będzie w m3

 

Zasady wentylacji

Należy dużo uwagi poświęcić optymalnemu zaprojektowaniu wentylacji na łodzi.

 

Dobrze jest gdy przepływ strug powietrza pokrywa się z naturalnym, swobodnym kierunkiem przepływu. Wlot powietrza przeważnie instaluje się na dziobie, gdyż łódź zacumowana na boi, kotwicy w sposób naturalny ustawia się dziobem do wiatru. Ciepłe powietrze płynie do góry a więc tam należy zrobić wylot. Zasysanie, wpompowanie powietrza chłodnego do wnętrza trzeba zrobić niżej. Odseparować powietrze z przedziału silnikowego od mieszkalnego, itd.

Na rysunkach przedstawiono propozycje takich rozwiązań.

Sam montaż wentylatorów nie jest trudny a jedynie wycięcie otworu w pokładzie, luku, dachu itp. może wymagać pewnej wprawy.

Przy wyborze miejsca na wentylator należy również wziąć pod uwagę krzywiznę powierzchni, do której go się montuje. Nie powinna być za duża, gdyż wystąpi problem z uszczelnieniem połączenia. W zasadzie strzałka wypukłości nie powinna przekraczać 12mm na 300mm długości.

Szczegółowe informacje techniczne na temat sposobu montażu wentylatorów znajdziesz w instrukcji, którą dołączamy do zakupionego produktu.

2024  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS