baterie słoneczne, wiatraki, elektrownie wiatrowe

Jak połączyć baterie słoneczną z elektrownią wiatrową?

Jest możliwe aby stworzyć system składający się z wielu rodzajów źródeł prądu. Istnieją regulatory ładowania które pozwalają na podłączenie do nich dwóch różnych źródeł prądu. Przykład takiego systemu jest pokazany na schemacie. Został zastosowany regulator ładowania HRSi. Regulatory ładowania HRSi są przeznaczone do regulacji ładowania pojedynczego zestawu akumulatorów z generatorów wiatrowych Rutland 503, 504, 913, 914, MF910-3 oraz zestawu fotowoltaicznego o łącznej mocy do 160W. Zabudowana w regulatorze dioda blokująca umożliwia podłączenie do akumulatora dodatkowych źródeł prądu. Umożliwia to przykładowo ładowanie akumulatora z silnika jachtowego, prostownika zewnętrznego etc. W fazie pełnego ładowania urządzenie całą dostępną energię wiatrową i słoneczną zamienioną na prąd kieruje do akumulatora, zapewniając możliwie jak najszybsze jego naładowanie.

2024  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS