baterie słoneczne, wiatraki, elektrownie wiatrowe

Jak wygląda typowy system solarny? Jakie są elementy systemu solarnego?

W skład typowego systemu solarnego wchodzi źródło prądu, czyli fotomoduł (bateria słoneczna) (3). W systemie solarnym możemy mieć jedną, lub kilka baterii słonecznych. Baterie są podłączane do regulatora ładowania (na schemacie przykładowo jest przedstawiony SunSaver MPPT). Następnie do regulatora ładowania podłączony jest akumulator (2), z użyciem bezpiecznika. Do regulatora podłączamy również odbiornik (1)i. W systemie można pominąć regulator ładowania, jednakże wtedy akumulator nie jest zabezpieczony przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. W system solarny mogą wchodzić jeszcze inne elementy, np. w systemach montowanych w domach używa się inwerterów które pozwalają na podłączenie instalacji do sieci energetycznej.

2024  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS