baterie słoneczne, wiatraki, elektrownie wiatrowe

Baterie słoneczne, a kolektory słoneczne

Baterie słoneczne (moduły fotowoltaiczne) to panele, które zamieniają energię światła słonecznego na prąd elektryczny.Kolektory słoneczne (cieplne) pobierają energię cieplną z promieniowania słonecznego i przekazują ją do płynu który odprowadza tą energię do ogrzewania budynku czy też wody.

2024  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS