Regulator ładowania SOLARIS z dodatkowym wyjściem INFO

regulatory ładowania, baterie słoneczne, solary

  • Regulatory 5A-10A, 12V lub 24V
  • Symbol: SOL 5/12-24/INFO, SOL 10/12/INFO
  • Przeznaczenie: Baterie słoneczne o łącznej mocy max do 80W dla baterii 12V i 170W dla baterii 24V.
  • Opis: Kiedy użytkownik zamierza używać odbiorniki, dla których niedopuszczalne jest automatyczne wyłączenie przez regulator zasilania bez wcześniejszego powiadomienia – np. radiostacja, boja sygnalizacyjna, linia teletransmisyjna, itp, to można skorzystać z dodatkowego wyjścia "info".

 

Gdy napięcie na akumulatorze przekracza 10,8 V na wyjściu "info" jest napięcie akumulatora, poniżej tego nap. jest logiczne "0" czyli ok. 0,5V. Przesyłając tę informację do centrum nadzoru, będziemy wiedzieli z wyprzedzeniem, że napięcie na akumulatorze obniżyło się niebezpiecznie nisko, co wymaga interwencji. Jednak odbiorniki są nadal zasilane do nap. ok. 9,5V. Do wyjścia "info" nie wolno podłączać obciążenia. Ponowne podanie logicznego "1" następuje przy nap. ok. 0,5V wyższym od stanu "0".

Dane techniczne

SOLARIS Typ
5A 10A
Napięcie regulowane 14,2 +/- 0,2 V
Max. prąd fotomodułów 5A 10A
Max. prąd odbiorników 10A 10A
Nap. odłączania akum. 9,5 +/-0,5 V
Wymiary [mm] 120 x 70 x 30 120 x 70 x 30

CENNIK

2018  Baterie słoneczne, turbiny wiatrowe, lampy solarne GTB-SOLARIS